Pracovná doba

Pondelok – Piatok
07:00 – 14:30

OBERBANK AG, Žilina

IBAN: SK67 8370 0000 0062 1110 7294
SWIFT: OBKLSKBA

IČO 50577557
DIČ 2120375389
IČ DPH SK2120375389

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trečnín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 032/640 01 09, e-mail: tn@soi.sk
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 33810/R